WORLD BUSINESS FORUM 2010 - ARŞİV
 
JAMES CAMERON
& Yaratıcılık
JACK WELCH
& Yönetim
JIM COLLINS
& Mükemmelliği Sürekli Kılmak
MARTIN LINDSTROM
& Pazarlama
STEVE LEVITT
& Freakonomics
JOSEPH GRENNY
& Etki
RENEE MAUBORGNE
& Strateji
CHARLENE LI
& Sosyal Ağlar
JOSEPH STIGLITZ
& Ekonomi
AL GORE
& Global İlişkiler
VIJAY GOVINDARAJAN
& Yenilikçilik
NANDO PARRADO
& Kriz Yönetimi
DAVID GERGEN
& Liderlik
CARLOS BRITO
& Performans Kültürünün Oluşturulması
A.G. LAFLEY
& Müşteri Odaklı Büyüme
BILL MCDERMOTT
& Yeni Dünyada Kazanmak
 
WORLD BUSINESS 2009 PROGRAMI

5 Ekim Salı 2010

JIM COLLINS &   MÜKEMMELLİĞİ SÜREKLİ KILMAK

Kahve Molası

BILL McDERMOTT &
   YENİ DÜNYADA KAZANMAK

JACK WELCH &
   YÖNETİM

Ara

CARLOS BRITTO &  PERFORMANS KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK

CHARLENE LI &
  SOSYAL AĞLAR

MARTIN LINDSTROM &  PAZARLAMA

Kahve Molası

JOSEPH GRENNY &   ETKİLEMEK

DAVID GERGEN &   LİDERLİK
6 Ekim Çarşamba 2010


STEVE LEVITT &   FREAKONOMICS

JOSEPH STIGLITZ &   EKONOMİ

Kahve Molası

MARVIN ODUM

AL GORE &
  GLOBAL İLİŞKİLER

Ara

A.G. LAFLEY &  MÜŞTERİ ODAKLI BÜYÜME

RENEE MAUBORGNE &   STRATEJİ

VIJAY GOVINDARAJAN &  YENİLİKÇİLİK

Kahve Molası

LUCA MAJOCCHI

NANDO PARRADO &
   KRİZ YÖNETİMİ

JAMES CAMERON &   YARATICILIK

 

7 Ekim 2010 Perşembe (Opsiyonel Post-Forum Seminer)

9:00-5:00 Leadership in Times of Change with Ram Charan 

[Limitli Katılım]
 

 

WORLD BUSINESS FORUM 20102009 YILININ EN İYİ İLHAM VEREN FİKİRLERİ
   
HSM
 
BALTAŞ GRUBU

Adres: Göksu Evleri Mimoza Sok. B116 Anadoluhisarı

Tel: (+90) 216 465 04 40
Faks: (+90) 216 465 04 50
E-posta: bilgi@baltasgrubu.com

 

Baltaş Grubu